Har du brug for vores service, så ring3646 0404

Øvrige

Specialiseret rengøring

 • Industri- og maskinrengøring
 • Renrums- og laboratorierengøring
 • Tank- og silorens
 • Rengøring af vaskehaller
 • Facade- og graffitirens, inkl. antigraffitibehandling
 • Overfladebehandling og imprægnering
 • Ventilations- og skaktrens
 • Renhold af tagrender, nedløb, brønde og riste
 • Hovedrengøring
 • Højderengøring
 • Grovrengøring (fx før mangelgennemgang)
 • Håndværkerrengøring
 • Rengøring af flyttelejligheder
 • Vinduespolering
 • Tæpperens
 • Gulvbehandling og -beskyttelse
 • Fejesugning samt vask af p-kældre og andre store arealer

Arbejdsmandsopgaver

 • Intern flytning
 • Rydning og klargøring af flyttelejligheder
 • Oprydning af lofts- og kælderrum
 • Lettere nedrivning
 • Renhold af udearealer, gård og gade
 • Grovrydning og affaldshåndtering
 • Læsse- og lossearbejde
 • Bortkørsel af affald
 • Bevogtning og opsyn
 • Truckkørsel
 • Status- og lageroptælling
 • Forefaldende handyman opgaver

Andre ydelser

 • Skadeservice og vandskade
 • Rengøring under og efter fugt- og skimmelsanering
 • Rengøring under og efter asbestsanering
 • Reparation og støbning af terrazzogulve
 • Ejendomsservice
 • Bygningseftersyn
 • Sanitetskontrol
 • Arrangementer, fx rejsegilder
 • Specialopgaver (spørg os når behov)

Ad hoc eller faste fordele

Tilkald os efter behov eller vælg et fast samarbejde med praktiske og øko­nomiske fordele.