Har du brug for vores service, så ring3646 0404

Bolig- og ejendomsselskaber samt ejendomsadministration

Specialiseret rengøring

 • Facade- og graffitirens, inkl. antigraffitibehandling
 • Overfladebehandling og imprægnering
 • Ventilations- og skaktrens
 • Renhold af tagrender, nedløb, brønde og riste
 • Hovedrengøring
 • Højderengøring
 • Grovrengøring (fx før mangelgennemgang)
 • Håndværkerrengøring
 • Rengøring af flyttelejligheder
 • Håndværkerrengøring
 • Rengøring af flyttelejligheder
 • Vinduespolering
 • Tæpperens
 • Gulvbehandling og -beskyttelse
 • Fejesugning samt vask af p-kældre og andre store arealer

Arbejdsmandsopgaver

 • Intern flytning
 • Rydning og klargøring
 • af flyttelejligheder
 • Oprydning af lofts- og kælderrum
 • Lettere nedrivning
 • Renhold af udearealer, gård og gade
 • Grovrydning og affaldshåndtering
 • Læsse- og lossearbejde
 • Bortkørsel af affald
 • Bevogtning og opsyn
 • Forefaldende handyman opgaver

Andre ydelser